Ασθένειες όπου ενδείκνυται η χρήση διαλείποντα καθετηριασμού
*Κάκωση του νωτιαίου μυελού
*Σκλήρυνση κατά πλάκας
*Δισχιδής ράχη
*Νευρογενής κύστη
*Νόσος του Parkinson
*Καλοήθης υπερτροφία του προστάτη
 

Πλεονεκτήματα του Διαλείποντα Καθετηριασμού
• Μείωση του κινδύνου λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος (σε σύγκριση με μόνιμους καθετήρες όπως ο Foley).
• Δεν υπάρχει, συνήθως, λόγος για χρήση οποιουδήποτε τύπου συσκευής ακράτειας (π.χ., εξωτερικός καθετήρας, απορροφητικό προϊόν) μεταξύ των καθετηριασμών.
• Βελτίωση της εικόνας του σώματος.
• Μείωση του κινδύνου τραυματισμού του δέρματος.
• Πιο φυσιολογικός τρόπος κένωσης της κύστης.
• Μείωση του κινδύνου διάτασης της κύστης.
• Ελαττώνει τις επιπλοκές.
 


Στόχοι του Διαλείποντα Καθετηριασμού

• Να αποτρέψει τη διαρροή των ούρων

• Να ελαχιστοποιήσει τις μολύνσεις
 Μέθοδοι Χειρισμού Διαλείποντος Καθετηριασμού βάση τις Οδηγίες EAU (Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ουρολογίας):1. Αποστειρωμένος Διαλείπων Καθετηριασμός, η μέθοδος αυτή γίνεται σε στείρο περιβάλλον και περιλαμβάνει αποστειρωμένα γάντια, λαβίδες, ιατρική ρόμπα και μάσκα.
2. Άσηπτος Διαλείπων Καθετηριασμός, όπου ο καθετήρας παραμένει στείρος, τα γεννητικά όργανα απολυμαίνονται και χρησιμοποιείται απολυμαντικό λιπαντικό.
3. Καθαρός Διαλείπων Καθετηριασμός, όπου χρησιμοποιείται καθετήρας μιας χρήσης ή επαναχρησιμοποιούμενος που πλένεται, καθώς πλένονται και τα γεννητικά όργανα.
 


{{Η σειρά προίόντων Simplycath της UROMED είναι σύμφωνη με το λειτουργικό ορισμό της άσηπτης τεχνικής καθώς η "χωρίς επαφή" τεχνική βοηθά να παραμείνει ο καθετήρας στείρος μέχρι τη στιγμή της εισαγωγής.}}


Γνωρίζοντας τις ανάγκες των ατόμων που χρησιμοποιούν καθετήρες διαθέτουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων ακράτειας.
Το εξειδικευμένο προσωπικό μας με βαθιά γνώση του αντικειμένου μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε το κατάλληλο σύστημα ακράτειας.