ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρία πιστοποιήθηκε με την πιστοποίηση ΥΑ 1348, η οποία είναι υποχρεωτική για κάθε εταιρεία που διανέμει ιατροτεχνολογικά προϊόντα. (Ιατροτεχνολογικά προϊόντα εννοούνται τα προϊόντα που υποβοηθούν ή αντικαθιστούν κάποια ανθρώπινη λειτουργία).

Δηλώνει και δεσμεύεται ότι εμπορεύεται προϊόντα που διαθέτουν πιστοποιητικό CE, καθώς και ότι διατηρεί στο αρχείο της όλους τους αριθμούς παρτίδας (lot number) που έχει διανέμει στους πελάτες της.

Επίσης στην επιλογή των προμηθευτών μας, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο σύστημα ποιότητας που εφαρμόζει κάθε προμηθευτής (ISO 9001 , ISO EN 13485 κλπ), καθώς αυτό διασφαλίζει ότι τα προϊόντα διαθέτουν πέρα από τις προδιαγραφές τους, την καλύτερη δυνατή μεταχείριση, έτσι ώστε να φτάσουν στην αποθήκη μας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Ζητήστε τα Πιστοποιητκά