Ιατρική Τομή

Βασίλειος Κακαβέλος Ε.Ε.
2o χιλ Λαγκαδά - Κολχικό
ΤΚ 57200 - Θεσσαλονίκη

2310 930500

info@diagon.gr

http://www.diagon.gr/

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

Βοιωτίας 5, Γέρακας
Αθήνα

210 66 13 002